Näytteenotto

Näytteenotto on merkittävä vaihe laboratoriotutkimuksen suorittamisessa. Tarvitaan oikealta potilaalta/asiakkaalta oikeaan aikaan, oikeasta paikasta näytteenottosuositusten mukaisesti ja samalla turvallisesti otettu, laadukas näyte. Bioanalyytikon on tehtävä päätös, voidaanko näyte ottaa ja täyttääkö otettu näyte laatuvaatimukset eli voidaanko se hyväksyä analysoitavaksi. Viitearvot perustuvat vakioituun näytteenottoon. Se edellyttää tietoa näytteenoton vaikutuksesta potilaan näytteeseen.

Bioanalyytikkokoulutus antaa hyvän perustan näytteenoton edellyttämälle osaamiselle ja näytteenoton asiantuntijaksi kehittymiselle. Potilaan ohjaus näytteiden ottoon ja joissakin tilanteissa myös itse näytteiden otto hoidetaan myös muiden kuin bioanalyytikkojen/ laboratoriohoitajien toimesta. Bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtäviin kuuluu potilasohjaus. Näytteenoton asiantuntijana bioanalyytikko ohjaa ja opastaa muuta henkilökuntaa näytteiden ottoon liittyvissä tehtävissä ja varmistaa, että näytteet ovat laatuvaatimusten mukaiset.

 

Katso Youtubesta video näytteenotosta.

 

Onnistu laboratorionäytteissä -suositus tutkimusten valinnasta, potilaan tunnistamisesta ja ohjaamisesta julkaistiin kesäkuussa 2021.

Pääset lukemaan suosituksen tästä. Suosituksesta on julkaistu myös lyhennelmä.