Kliininen mikrobiologia

Kliinisen mikrobiologian laboratoriossa tutkitaan terveyttä uhkaavien bakteerien ja virusten ominaisuuksia, erityisesti sitä, miten ne aiheuttavat tauteja ihmisessä ja epidemioita eri väestöryhmissä. Ominaisuuksia tutkimalla bakteerit ja virukset tunnistetaan.

Mikrobiologian laboratorio jakaantuu kuuteen erikoisosaamisalueeseen: bakteriologia, mykobakteriologia, immunologia, mykologia, parasitologia ja virologia. Lisäksi useimmissa mikrobiologian laboratorioissa toimii oma elatusaineyksikkö, joka tuottaa elatusaineita bakteerien, sienten ja virusten kasvattamista varten.

Mikrobiologian laboratoriossa tehdään vielä runsaasti töitä käsillä, vaikka nykytekniikat ovat vallanneet alaa perinteisiltä menetelmiltä. Mikrobiologian laboratorioissa työskentelee laboratoriohoitajien/bioanalyytikoiden lisäksi sekä sairaalamikrobiologeja että mikrobiologian erikoislääkäreitä. Työskentelymme tapahtuu moniammatillisissa tiimeissä.

Bakteriologian osastolla tutkitaan suurin osa näytteistä perinteisillä viljelymenetelmillä. Enenevässä määrin on jo käytössä nukleiinihappomenetelmiäkin. Bakteerit tunnistetaan biokemiallisiin testeihin perustuen ja niille tehdään antibioottiherkkyydet. Laboratoriohoitajat/bioanalyytikot vastaavat ja tulkitsevat itsenäisesti potilasnäytteitä esim. virtsa-, uloste ja nieluviljelyitä.

Immunologian osastolla laboratoriohoitajat/bioanalyytikot ovat perehtyneet infektioserologisiin ja autoimmunologisiin tutkimuksiin. Menetelminä ovat mm. elisa, immunofluorosenssi ja nefelometria. Työ tehdään osittain käyttäen hyödyksi analysaattoreita, mutta pipetointikaan ei ole vierasta.

Virologian osastolla oleva laboratoriohoitaja/bioanalyytikko tutkii viruksia ja niiden tuottamia vasta-aineita. Perinteisesti virusviljelyllä, elektronimikroskopialla unohtamatta uusia molekyylibiologisia menetelmiä kuten real-time PCR. PCR-menetelmät ovat yleisessä käytössä virologian tutkimuksissa ja yhä uusia tutkimuksia tulee käyttöön.

Parasitologia ja mykologia ovat aloja, jotka vaativat pitkää perehdytystä laboratorioissa. Molemmat alat oppii käytännön myötä.


Katso Youtubesta videot mikrobiologiaan kuuluvista bakteriologiasta sekä parasitologiasta ja virologiasta.