Julkaisut ja linkit

Näytteenotto, työ- ja potilasturvallisuus kliinisissä laboratorioissa - 2017

Suomen Bioanalyytiikkoliitto ry ja Tehy ry ovat yhteistyössä tehneet kyselyn tehyläisille bioanalyytikoille ja laboratoriohoitajille liittyen näytteenottoon, työ- ja potilasturvallisuuteen kliinisissä laboratorioissa.

Hoitosuositus - Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon - 2015

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on ollut mukana laatimassa Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon -hoitosuositusta. Hoitosuositus on asiantuntijoiden laatima tutkimusnäyttöön perustuva suositus terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä potilaan/asiakkaan hoidossa.

Some-etiketti

Otetaan somesta ilo irti ja muistetaan käytöstavat!

Lue

 

 

 

Linkkejä tilastoihin

 

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014, päivitys tulossa 01/2021, lue

Työssäkäyntitilasto, lue

Sotkanet, lue

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot, palkat, työnhakijat, lue

Ammattibarometri - Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Hakukenttään on valittu Bioanalyytikot, lue