Laboratoriotyön muistoja

Laboratoriotyön muistoja -kirja julkistettiin Suomen Bioanalyytikkoliiton 50-vuotisjuhlan yhteydessä 18.1.2008.

”Olen vakuuttunut ihmisen perimässä olevan laboratoriogeenin olemassaolosta. Se määrittää osan meistä ihmisistä samaan lajiin kuuluviksi joko kokonaan tai osittain. Laboratoriogeeni ei mihinkään häviä maailman myllerryksessä.”  Näin vakuuttavasti kuvaa ammatinvalintaansa eräs laboratoriohoitaja, joka osallistui laboratoriotyön perinteen keruukilpailuun.

Suomen Bioanalyytikkoliitto järjesti yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa muistitiedon keruukilpailun 1.6.2003 - 31.1.2004. Tarkoituksena oli kerätä talteen tietoa, käsityksiä ja muistoja kliinisestä laboratoriotyöstä. Kilpailuun tuli 43 vastausta, joista kertyi 467 sivua kirjoitettua tekstiä ja lisäksi runsas määrä kuva- ym. aineistoa. Tämän aineiston perusteella historiikin kirjoittajamme Pekka Hako on kirjoittanut teoksen Laboratoriotyön muistoja, joka julkistettiin liiton 50-vuotisjuhlan yhteydessä 18.1.2008.

Laboratoriotyön muistoja on elämyksellinen kuvaus laboratoriohoitajan työstä, työskentelystä laboratoriossa, työolojen ja työmenetelmien muutoksista ja työmme arvostuksesta 50-vuotisen historiamme aikana. Pääosassa kirjassa ovat laboratoriohoitajat ja kliinisen laboratoriotyön tekijät itse. Uskon, että moni, joka ei osallistunut keruukilpailuun, tunnistaa omina ajatuksinaan ja mielikuvinaan kirjassa kerrottuja tapahtumia ja monet muistot palautuvat kirjaa lukiessa mieleen. Kirjassa laboratoriohoitajien/bioanalyytikkojen hauskat tarinat ja tarkat havainnot työstään ja työympäristöstä punoutuvat laajempaan kokonaisuuteen, myös järjestötoiminnan kehityskaareen.

Laboratoriotyön muistoja on toimitettu yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.

Mikäli haluat hankkia kirjan, ota yhteyttä liiton toimistoon toimisto(at)bioanalyytikot.fi

Kirjan hinta 10 € + 4,90 € postituskulut (Matkahuolto)