Mikä ihmeen bioanalyytikko?

Bioanalyytikko (AMK)

 • Koulutus kuudessa ammattikorkeakoulussa Suomessa (yksi ruotsinkielinen)
 • Sosiaali- ja terveysala, bioanalyytikon koulutusohjelma
 • Tutkintonimike Bioanalyytikko (AMK), Bachelor of Health Care
 • Koulutuksen laajuus 210 op, kesto noin 3,5 vuotta
 • Bioanalyytikot saavat oikeuden toimia laillistettuina laboratoriohoitajina
 • Jatkokoulutusmahdollisuudet: ylempi AMK- tutkinto, opinnot tiedekorkeakouluissa

Bioanalyytikko terveydenhuollossa

 • Bioanalyytikko on laboratoriotutkimusprosessin asiantuntija. Laboratoriotutkimuksia käytetään terveyden edistämiseen ja seurantaan, sairauksien osoittamiseen ja hoidon seurantaan. Bioanalyytikon työnkuvaan kuuluu laboratoriotutkimuksiin opastaminen, laboratorionäytteiden ottaminen, tutkiminen sekä tulosten luotettavuudesta vastaaminen
 • Bioanalyytikko työskentelee terveyskeskuksen, sairaalan tai yksityisen lääkäriaseman laboratoriossa.
 • Bioanalyytikon työ on vastuullista ja itsenäistä työskentelyä sekä työtä moniammatillisissa tiimeissä.

Muita työskentelymahdollisuuksia

 • Lääketieteellinen tutkimus ja teknologia
 • Lääketeollisuus
 • Ympäristöterveydenhuolto
 • Eläinlääkintä
 • Laboratorioalan yritysten myynti- ja markkinointitehtävät
 • Kansainväliset työmarkkinat

Monipuolinen ammatti

 • Asiakaspalvelutyö näytteenottotehtävissä
 • Laboratorionäytteiden analysointi
 • Bioanalyytikon ammatti on monipuolinen, sillä voit työskennellä monilla erikoisalueilla esim.: kliininen kemia, kliininen hematologia, vierianalytiikka, kliininen mikrobiologia, kliininen histologia ja sytologia, kliininen fysiologia ja neurofysiologia sekä genetiikka ja molekyylibiologia.

Mitä Bioanalyytikolta vaaditaan?

 • Laboratoriotutkimusprosessin hallintaa
 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
 • Kiinnostusta luonnontieteisiin
 • Teknistä osaamista
 • Tarkkuutta, huolellisuutta, järjestelmällisyyttä
 • Hyvää näkökykyä, erityisesti värien ja rakenteiden erottamiskykyä
 • Ongelmanratkaisutaitoja
 • Jatkuvaa halua oppia uutta ja kehittyä ammatissa

Tietyissä ammateissa on suuri riski sairastua ihottumaan, astmaan ja/tai allergiaan, etenkin jos ihottumaa tai astmaa oli jo lapsena. Työterveyslaitoksen sivulle on tietoa bioanalyytikon ammattiin liittyvistä terveydellisistä syistä.

 

 

Linkkejä tilastoihin

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014, päivitys tulossa 01/2021, lue

Työssäkäyntitilasto, lue

Terveyden ja sosiaalialan ammattitilasto - bioanalyytikot, lue

Sotkanet, lue

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja tutkinnot, palkat, työnhakijat, lue

Ammattibarometri - Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Hakukenttään on valittu Bioanalyytikot,lue