Bioanalyytikon koulutus

Bioanalyytikoksi ammattikorkeakoulusta

Bioanalyytikkokoulutus toteutetaan ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan kuuluvan bioanalytiikan koulutusohjelman toimesta. Koulutuksen laajuus on 210 op, tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, bioanalyytikko (AMK), Bachelor of Health Care.

Opinnot koostuvat ammattikorkeakoulun yleisistä opinnoista ja bioanalytiikan perus- ja ammattiopinnoista. Opiskeluun sisältyy ammattitaitoa edistävä ohjattu harjoittelu, vapaasti valittavia opintoja, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

 

 

Minustako Bioanalyytikko?