Vierianalytiikka

Vierianalytiikalla tarkoitetaan varsinaisen laboratorioyksikön ulkopuolella, esimerkiksi vastaanotolla tai potilaan kotona, tehtäviä tutkimuksia (vanha nimi pikakoe), joiden tuloksia käytetään välittömästi potilaan hoidossa. Vierianalytiikasta käytetään myös yleisesti englannin kielestä peräisin olevaa nimitystä point-of-care eli POC-tutkimus. Perinteisiä vieritutkimuksia ovat esimerkiksi veren glukoosi, hemoglobiini, C-reaktiivinen proteiini, hyytymistutkimukset, sydänmerkkiaineet, verikaasuanalyysi, raskauskoe ja virtsan kemiallinen seulonta. Myös mikrobiologisia määrityksiä voidaan tehdä vierianalytiikkaa hyödyntäen.

Vieritutkimusten käyttö on lisääntynyt viimevuosina ja usein näitä tutkimuksia tekevät ei-laboratorioalan ammattilaiset. Terveydenhuoltoa säätelevät lait sekä kansainvälinen standardi ja kansallinen vieritestaussuositus edellyttävät että tutkimuksia tekevät terveydenhuoltoalalle koulutetut ammattihenkilöt, jotka ovat saaneet perehdytyksen vieritutkimusten tekemiseen. Tämä haastaa meidät laboratoriohoitajat/bioanalyytikot kehittämään uudenlaista osaamista ja lisäämään valmiuksiamme, jotta voimme toimia vierianalytiikan asiantuntijoina ja koordinoijina yhteistyössä moniammatillisissa ryhmissä.