Hallinto

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on laboratoriohoitajien ja bioanalyytikkojen ammatillinen edunvalvoja. Liitto on perustettu 18.1.1958. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on yksi Tehyn yhdeksästä yhteistyöjäsenjärjestöistä.

Liiton tarkoituksena on sääntöjensä mukaan yhdistää laboratoriohoitaja-/bioanalyytikkotutkinnon suorittaneita ja edistää laboratoriohoitajien/bioanalyytikoiden ammatin kehittämistä ja heidän ammattitietonsa ja –taitonsa lisäämistä.
Alueyhdistysten jäseniksi voivat liittyä koulutetut ja laillistetut laboratoriohoitajat sekä bioanalyytikot.

Vuoden 2015 lopussa jäsenmäärä oli noin 4130.