Bioanalyytikon lupaus ja eettiset ohjeet

Bioanalyytikon lupaus

Laboratoriohoitajana/ bioanalyytikkona lupaan vastata terveysalan laboratoriopalvelujen laadusta ja luotettavuudesta sekä toimia kliinisen laboratorioalan asiantuntijana.

Haluan käyttää kliinistä laboratoriotiedettä ihmiskunnan hyväksi ja vaikuttaa kliinisen laboratorioalan kehittämiseen.

Lupaan säilyttää ammattini rehellisen ja luottamusta herättävän maineen ja sitoudun vaitiolovelvollisuuteeni.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Som laboratorieskötare/ bioanalytiker lovar jag ansvara för hälsobranchens laboratorietjänsters kvalitet och tillförlitlighet samt verka som expert inom det kliiniska laboratorieområdet.

Jag vill använda den kliniska laboratorievetenskapen för mänsklighetens bästa och verka för att utveckla den kliniska laboratoriebranchen.

Jag lovar att skydda mitt yrkes anseende som redbart och förtroendeväckande och förbinder mig till tystnadsplikt.

 

Eettiset ohjeet laboratoriohoitajille ja bioanalyytikoille

Vuonna 2017 on päivitetty viimeksi bioanalyytikoiden, laboratoriohoitajien eettiset ohjeet.