Kliininen neurofysiologia

Kliinisen neurofysiologian laboratoriossa työskentelevän laboratoriohoitajan/bioanalyytikon tehtävä on suorittaa itsenäisesti kliinisen neurofysiologian tutkimuksia laboratoriossa ja kliinisillä osastoilla alan erikoislääkärien toimiessa lääketieteellisenä asiantuntijana ja lausunnon antajana. Vastuu tutkimuksen suorittamisesta käsittää koko tutkimusprosessin (preanalyysi-, analyysi- ja postanalyysivaihe). Laboratoriohoitajan tehtävänä on myös rekisteröintitulosten alustava analysointi ja prosessointi lausunnon antamista varten. Hän toimii menetelmävastaavana, osallistuu menetelmäkehitykseen, työ- ja potilasohjeiden kehittämiseen, tutkimustoimintaan ja opiskelijoiden ohjaukseen.

Tavallisimmat kliinisen neurofysiologian tutkimukset ovat:

  • EEG-(Electroenkefalografia-) tutkimukset. EEG tavallinen, EEG unideprivaatio, EEG videovalvonta (1-5 vrk), MSLT nukahtamisviivetutkimus, EEG pitkäaikaisrekisteröinti (ambulatorinen 1-2 vrk).
  • Herätevastetutkimukset (VEP, ERG, BAEP, SEP, BLINK).
  • ENMG-(Electroneuromyografia-) tutkimukset.
  • Unipolygrafia-tutkimukset, tuntokynnysmittaukset (värinätuntokynnysmittaus, kylmä-lämpökynnysmittaus jne.).
  • Leikkaustoimenpiteiden aikaiset rekisteröinnit (BAEP).