Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä. Liiton hallitus määrää liittokokouksen tarkemman ajan ja paikan.

Liittokokousedeustajien määrä jakautuu siten, että alueyhdistykset, joiden jäsenmäärä on alle 200, saavat 2 edustajaa, alle 600 jäsentä 3 edustajaa ja yli 600 jäsentä 4 edustajaa. Jäsenmäärän tarkasteluajakohta on edellisen kalenterivuoden viimeinen päivä. Edustajille jaetaan 1 ääni / alkavaa 100 jäsentä kohti. Äänet edustajat voivat jakaa haluamallaan tavalla. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. Liiton hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen ei saa toimia minkään jäsenyhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Hänellä on kuitenkin kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Liittokokous 2023 Seinäjoella 19.11.2023.