Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä. Liiton hallitus määrää liittokokouksen tarkemman ajan ja paikan.

Liittokokousedeustajien määrä jakautuu siten, että alueyhdistykset, joiden jäsenmäärä on alle 200, saavat 2 edustajaa, alle 600 jäsentä 3 edustajaa ja yli 600 jäsentä 4 edustajaa. Jäsenmäärän tarkasteluajakohta on edellisen kalenterivuoden viimeinen päivä. Edustajille jaetaan 1 ääni / alkavaa 100 jäsentä kohti. Äänet edustajat voivat jakaa haluamallaan tavalla. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. Liiton hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen ei saa toimia minkään jäsenyhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Hänellä on kuitenkin kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 Sääntömääräinen liittokokous  2022

aika: 20.11.2022 klo 10. Ilmoittautuminen alkaa klo 9. 

paikka: Scandic Pasila, Kyllikki-sali, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki 

 

Osallistuminen liittokokoukseen (liiton säännöt 11 §): 

 

  • Liittokokousedustajien määrä jakautuu siten, että alueyhdistykset, joiden jäsenmäärä on alle 200, saavat kaksi (2) edustajaa, alle 600 jäsentä kolme (3) edustajaa ja yli 600 jäsentä neljä (4) edustajaa. 

  • Jäsenmäärän tarkasteluajankohta on edellisen kalenterivuoden viimeinen päivä. 

  • Edustajille jaetaan 1 ääni alkavaa 100 jäsentä kohti. Äänet edustajat voivat jakaa haluamallaan tavalla 

  • Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa, mutta ei äänioikeutta. Liiton hallituksen varsinainen jäsen ei saa toimia minkään jäsenyhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Hänellä on kuitenkin kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

  • Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 12 § mainitut asiat 

  • Sääntömuutokset (liiton säännöt ja alueyhdistysten mallisäännöt) 

  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2023–2024 

 

 

 

Helsingissä 11.6.2022 

 

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, Finlands Bioanalytikerförbund rf 

Liiton hallitus 

 

Bioanalyytikkoliiton hallitus kaudelle 2023 - 2024

Liittokokouksessa 20.11.2022 valitaan vuosille 2023 - 2024 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallitukseen 7 varsinaista jäsenta ja 4 varajäsentä.

Mikäli olet kiinnostunut liiton hallitustoiminnasta, niin ota yhteyttä oman alueyhdistyksesi hallitukseen!

Tänä vuonna saa ilmoittaa liitolle ennakkoon halukkuutensa asettautua ehdolle hallitukseen. Ehdokkaiden esittelytekstejä julkaistaan 1.11. alkaen liiton kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tervetuloa aktiiviset jäsenet mukaan vaikuttamaan sekä kehittämään alaa ja liiton toimintaa!