Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä. Liiton hallitus määrää liittokokouksen tarkemman ajan ja paikan.

Liittokokousedeustajien määrä jakautuu siten, että alueyhdistykset, joiden jäsenmäärä on alle 200, saavat 2 edustajaa, alle 600 jäsentä 3 edustajaa ja yli 600 jäsentä 4 edustajaa. Jäsenmäärän tarkasteluajakohta on edellisen kalenterivuoden viimeinen päivä. Edustajille jaetaan 1 ääni / alkavaa 100 jäsentä kohti. Äänet edustajat voivat jakaa haluamallaan tavalla. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. Liiton hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen ei saa toimia minkään jäsenyhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Hänellä on kuitenkin kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Suomen Bioanalyytikkoliiton liittokokous järjestettiin etänä 22.11.2020

Suomen Bioanalyytikkoliiton liittokokous kokoontui etäyhteyksillä sunnuntaina 22.11.2020. Liittokokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Toimintasuunnitelmaan hyväksyttiin myös useita liittokokousedustajien esittämiä muutosehdotuksia. Liittokokoukselle oli esitetty myös useita aloitteita. Kokouksessa päätettiin, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu pysyy ennallaan eli on vuonna 2021 37 €.  

Liittokokouksen edustajat valitsijat uuden hallituksen kaudelle 2021–2022. Puheenjohtajaksi valittiin liiton nykyinen puheenjohtaja Jenni Kalliomäki Tampereelta ja varapuheenjohtajaksi Satu Taskinen Teuvalta.  

Hallituksen jäseniksi valittiin Hannele Blomster (Oulu), Tero Hongisto (Kuopio), Jenni Hänninen (Pirkkala), Viivi Kantola (Seinäjoki), Kirsi Kiipeli (Tampere), Katja Nummilinna (Revonlahti) ja Tuula Salmivaara (Hyvinkää). Varajäseniksi hallitukseen valittiin Seppo Ruotsalo (Oulainen), Rauni Tarvainen (Virtasalmi), Taru Turunen (Pieksämäki) ja Päivi Vehanen (Rauma).