Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä. Liiton hallitus määrää liittokokouksen tarkemman ajan ja paikan.

Liittokokousedeustajien määrä jakautuu siten, että alueyhdistykset, joiden jäsenmäärä on alle 200, saavat 2 edustajaa, alle 600 jäsentä 3 edustajaa ja yli 600 jäsentä 4 edustajaa. Jäsenmäärän tarkasteluajakohta on edellisen kalenterivuoden viimeinen päivä. Edustajille jaetaan 1 ääni / alkavaa 100 jäsentä kohti. Äänet edustajat voivat jakaa haluamallaan tavalla. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa. Liiton hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen ei saa toimia minkään jäsenyhdistyksen edustajana liittokokouksessa. Hänellä on kuitenkin kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

SUOMEN BIOANALYYTIKKOLIITTO SAI UUDEN HALLITUKSEN VUOSILLE 2019-2020!

Suomen Bioanalyytikkoliiton liittokokous pidettiin Helsingissä 18.11.2018. Kokoukseen oli saapunut edustajia eri alueyhdistyksistä yhteensä 32, joilla oli käytettävissä yhteensä 47 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Salmivaara.

Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat sekä teki henkilövalinnat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajaksi valittiin Jenni Kalliomäki ja varapuheenjohtajaksi valittiin Tuula Salmivaara.

Hallitukseen valittiin Blomster Hannele, Hongisto Tero, Hotanen Elina, Niemelä Teija, Saloranta Jaanika, Vehanen Päivi ja Leontjev Nina. Varajäseniksi valittiin Seppälä Jaana, Korhonen Henna, Karinkanta Susanna ja Turunen Taru.

Kokous vahvisti ensi vuoden jäsenmaksuiksi samat kuin tänä vuonna: varsinainen jäsen 37€ ja eläkeläisjäsen 15€. Opiskelijajäsenet ovat edelleen vapautettuja jäsenmaksusta.

Kokous hyväksyi kokouksessa esitetyn kannanoton näytteenoton osaamisen laadusta. Kannanotto julkaistaan liiton kotisivuilla.

Uuden hallituksen esittely tulee Bioanalyytikko 1/2019 -lehteen.