Täydennyskoulutukset

Lisä- ja täydennyskoulutus

Vuoden 2004 alusta tulivat voimaan kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muutokset, joiden perusteella ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (2002) mukaisesti terveydenhuoltohenkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan muuttumisesta riippuen keskimäärin 3 - 10 päivää vuodessa. Velvollisuus ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen on määritelty myös terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevassa laissa (L 559, 15 § ja 18 §). Työnantajan velvoite on luoda edellytykset ja vastata täydennyskoulutuksen kustannuksista. Liitto pyrkii seuramaan ja valvomaan jäsenten mahdollisuutta osallistua ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvittavaan täydennyskoulutukseen.