YAMK

Erikoistumisopinnot ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulut voivat tarjota erikoistumisopintoja (30-60 op) ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja (90 op). Tarjonnan ja pääsyvaatimukset voi tarkistaa ammattikorkeakoulujen kotisivuilta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere
Turun ammattikorkeakoulu, Turku
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulu
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio
Yrkehögskolan Novia, Vaasa, ruotsinkielinen

Ammattilaisen kannattaa kehittää osaamistaan ja lisätä kilpailukykyään suorittamalla ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmät AMK-tutkinnot antavat saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisteritutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa 1-2 vuodessa työn ohessa.

Esimerkiksi:

  • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen, ylempi AMK
  • Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla, ylempi AMK