Vuoden Bioanalyytikko 2016 - Anne Hjort

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on valinnut vuoden 2016 bioanalyytikoksi Anne Hjortin Turusta. Valinta julkistettiin 6.-7.10.2016 järjestetyssä valtakunnallisessa Laboratoriolääketiede ja näyttely 2016 -tapahtumassa Helsingissä.

Vuoden bioanalyytikko valitaan vuosittain hakemusten perusteella. Ehdotuksia voivat tehdä liiton jäsenet, työyhteisö, taustayhteisöt tai alueyhdistys. Valinnan tekee hakemusten perusteella liiton hallitus.

Anne Hjort työskentelee hallinnollisena osastonhoitajana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kliinisen neurofysiologian osastolla. Hänen valinnassaan korostuivat hänen monipuolinen ja pitkä työuransa, kansalliset ja kansainväliset tehtävät neurofysiologian järjestöissä sekä menestyksellinen toiminta oman yksikön ja alansa kehittäjänä ja kouluttajana.

Anne Hjortin työuralle on kertynyt kokemusta terveyskeskuksesta, päivystyslaboratoriosta ja kliinisen neurofysiologian yksiköstä. Hän on toiminut myös yksikkönsä laatuvastaavana. Esimiehenä hän on osallistunut mentorointiohjelmaan ja toiminut esimiesten oppisopimuskouluttajana.

Anne Hjort on toiminut vuosia Suomen Bioanalyytikkoliiton neurofysiologian työryhmän vetäjänä. Hän on ollut liiton edustajana neurofysiologian maailman järjestön hallituksessa. Anne Hjort koordinoi presidenttinä viime vuonna Suomessa järjestetyn OSETin (Organisation of Societies for Electrophysiological Technology) kongressin, josta tuli paljon myönteistä palautetta. Anne Hjort on Varsinais-Suomen Bioanalyytikoiden hallituksessa taloudenhoitajana.

Anne Hjort tunnetaan rauhallisena, mutta tarvittaessa innostuneena alansa kehittäjänä ja esimiehenä.