Vuoden Bioanalyytikko-opiskelijat

Vuoden 2020 Bioanalyytikko-opiskelija on Juuni Pudas Tampereelta.

Perusteet valinnalle olivat Juunin kiitettävä opintomenestys, työskentely alan töissä jo opiskeluaikana sekä aktiivisuus Bioanalyytikkoliiton opiskelija-työryhmän jäsenenä tuoden esille bioanalyytikko-opiskelijoiden toiveita ja näkemyksiä.

Vuoden Bioanalyytikko-opiskelijan valinta julkistettiin #BOOP2020- tapahtumassa Helsingissä 8.2.2020.