Genetiikan matka-apurahoja haettavana

Rahaston varat on lahjoittanut The 17th Nordic Congress in Human Genetics, joka järjestettiin Suomessa 2014. Rahaston tarkoituksena on jakaa matka-apurahoja genetiikan laboratorioissa työskenteleville bioanalyytikoille ja laboratoriohoitajille kansainvälisiin kongresseihin, mikäli työnantaja ei maksa kustannuksia. Hakijan tulee olla ollut Suomen Bioanalyytikkoliiton jäsen hakemuksen jättöhetkellä vähintään vuoden ja jäsenmaksu edeltävältä vuodelta on oltava maksettu.

Apurahan suuruus on enintään 1000 € ja sitä voi hakea vain yhden kerran.

Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa Suomen Bioanalyytikkoliiton hallitukselle ja hakemuksessa on selvitettävä matkasuunnitelma ja kustannusarvio. Kustannuksiksi luetaan matkustuskulut, osallistumismaksut ja majoituskulut.  Hakemuksessa on oltava maininta ”Genetiikka-apuraha”. Apurahoja voi hakea jatkuvasti ja niitä jaetaan niin kauan, kun rahastossa on varoja.

Suomen Bioanalyytikkoliiton hallitus päättää tapauskohtaisesti apurahan suuruuden yhdessä rahaston lahjoittajan edustajien kanssa. Apurahojen saajat julkistetaan Suomen Bioanalyytikkoliiton vuosittaisessa liittokokouksessa marraskuussa sekä liiton nettisivuilla.

Lisätietoja voit kyseä liiton toimistolta: toimisto(at)bioanalyytikkoliitto.fi, puh. +358503026504