Koulutuksen kehittäminen

Thtävänämme on koulutuksen laatuun ja määrään vaikuttaminen sekä koulutuksen kehittäminen yhdessä ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Järjestämme opettajille yhteistyötapaamisia. Liitto tuo myös opettajat ja työelämän edustajat yhteen järjestämällä vuosittain Koulutuksen ja työelämän yhteistyöpäivät. Myös tähän tapahtumaan ovat opiskelijat tervetulleita.

Opintoihin liittyviin projektitöihin ja opinnäytetyöhön voit saada työelämän tarpeista kumpuavia aiheita alueyhdistyksien kautta. Onko sinulla kehittämisehdotuksia tai ongelmia koulutukseen liittyen? Ole rohkeasti yhteydessä ensisijaisesti opettajiisi sekä tuutoreihisi! Jos asiat eivät ratkea, ota yhteyttä omaan alueyhdistykseesi, joka ohjaa asian tarvittaessa liiton hallituksen tai eri yhteistyötahojemme tietoon.