Kansainvälinen Bioanalyytikkopäivä 15.4.

Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on tuoda esiin spesifisiä terveysongelmia ammattimme näkökulmasta ja tuoda esiin ammattimme roolia tutkimuksessa, diagnostiikassa ja potilaan hoidossa.

 

Kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää vietetään joka vuosi 15.4. Bioanalyytikoiden maailman järjestö, International Federation of Biomedical Laboratory Scientists päättää teeman aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Bioanalyytikkopäivän teema vuosille 2023–2024 on 

Guardians of Quality and Patient Safety - Biomedical Laboratory Scientists 

Bioanalyytikot - Laadun ja potilasturvallisuuden varmistajat 

 

Teema on keskeinen kaikessa bioanalyytikon työssä, se kuvaa hyvin bioanalyytikoiden roolia terveydenhuollossa. Bioanalyytikot ovat korkeakoulutettuja laillistettuja kliinisen laboratoriotyön- ja laboratoriotieteen prosessiin hallitsevia ja tuottavia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Potilaan hoitoketjun tärkeänä osana ovat luotettavat diagnostiset palvelut. Potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää koko laboratoriotyön prosessin ymmärtämistä ja hallintaa. Bioanalyytikoilla on laadun varmistuksessa tärkeä rooli, heillä on tietoa ja osaamista potilasnäytteiden laadusta. Potilaan hoitopäätöksistä noin 70 % perustuu luotettaviin laboratoriotutkimusten tuloksiin. Pidämme huolen siitä, että näytteiden ottaminen ja analysointi on turvallista, tehokasta, oikea-aikaista ja tasapuolista. Analyyttisten menetelmien, sairauksien hoitaminen ja terveydenhuollon kehittyminen vaativat bioanalyytikoilta jatkuvaa tietojen päivittämistä ja joustavuutta. Potilasturvallisuudesta huolehtimiseen liittyy myös henkilöstön oikea mitoitus.  Pula bioanalyytikoista on kasvanut voimakkaasti ja vahvaa osaamista tarvitaan tulevinakin vuosina. Meidän bioanalyytikoiden tulee muistaa myös pitää huolta omasta ja kollegoiden jaksamisesta! 

Kansainvälisen Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta bioanalyytikon/laboratoriohoitajan roolista terveydenhuollossa. Paras henkilö ammattimme edistäjänä ja viestin viejänä olet sinä Bioanalyytikko/Laboratoriohoitaja -Laadun ja potilasturvallisuuden varmistaja! 

 

Suomen Bioanalyytikot ry toivottaa kaikille kollegoille hyvää Kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää! 

 

Printtaa posteri 

 

Lue lisää IFBLS:n sivuilta 

 

Lue myös Kliinisen asiantuntijan YAMK-opiskelijoiden 2023 kirjoittamat  blogikirjoitukset