Työryhmät

Suomen Bioanalyytikkoliiton hallitus nimeää vuosittain liiton työryhmät. Työryhmien tavoitteena on valmistella ja tuoda liittohallitukselle päätettäväksi asioita, jotka edesauttavat liiton strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Työryhmien jäsenet päivitetään uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen jälkeen.

 

Alueyhdistystyöryhmä

Alueyhdistystyöryhmä suunnittelee alueyhdistyspäivien ohjelman ja hoitaa päivien käytännön järjestelyt.

Työryhmän jäsenet: Katri Särkikoski (pj), Tero Hongisto, Anne Hynynen, Jaanika Saloranta, Jaana Seppälä

Bioanalyytikko-lehden toimitus

Työryhmä vastaa Bioanalyytikko-lehden toimittamisesta.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), Mika Paldanius, Lea Salomaa, Jaanika Saloranta, Roosa-Maaria Sjösten, Katri Särkikoski, Jenni Tikka

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän tarkoituksena on seurata ja arvioida kliinisen laboratoriotyön edellyttämien osaamistarpeiden kehitystä, jäsenten koulutustarpeita ja alan koulutusta ja sen kehittymistä. Koulutustyöryhmä verkostoituu AMK:n opettajien kanssa ja tekee liittohallitukselle koulutusta ja jäsenten koulutustarpeita koskevia selvityksiä, aloitteita ja esityksiä ja valmistelee koulutusta koskevia kannanottoja ja lausuntoja. Koulutustyöryhmä kokoaa Koulutuksen ja työelämän yhteistyöpäivän ohjelman.

Työryhmän jäsenet: Anne Hynynen (pj), Pipsa Allén, Elina Hotanen, Jenni Kalliomäki, Jaanika Saloranta

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä vastaa liiton viestinnästä ja sen kehittämisestä.

Työryhmän jäsenet: Pipsa Allén (pj), Teija Niemelä, Jaanika Saloranta, Jaana Seppälä,  Roosa-Maaria Sjösten, Katri Särkikoski

Kliinisen neurofysiologian koordinoiva työryhmä

KNF- työryhmän tarkoituksena on toimia kliinisen neurofysiologian alalla toimivien bioanalyytikkojen yhdistävänä "linkkinä" ja kerätä alan uusinta tietoa. Työryhmän jäsenet toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa edistääkseen bioanalyytikkojen neurofysiologian syventäviä opintoja. Työryhmä seuraa bioanalyytikkojen työllistymistä neurofysiologian laboratorioihin.

Kliinisen neurofysiologian koordinoiva työryhmä toimii Bioanalyytikkoliiton linkkinä alan kansainväliseen järjestöön OSETiin ja pyrkii tuomaan kansalliselle tasolle OSETin tekemiä standardeja ja suosituksia.

Työryhmän jäsenet: Anne Hjort (pj), Marko Björn, Jaana Jurva, Sanna Leivo, Marjo Nissinen, Katri Särkikoski

Preanalytiikka ja näytteenotto -työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on viedä eteenpäin Hyvät näytteenottokäytänteen suositusta sekä uusia eettiset ohjeet laboratoriohoitajille. Työryhmän muita tehtäviä tarkennetaan hallituksen ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Työryhmän jäsenet: Terhi Pokkinen (pj), Pipsa Allén, Anne Hynynen, Teija Niemelä, Mika Paldanius

Opiskelijatyöryhmä

Opiskelijatyöryhmän tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietoa liitosta, mahdollistaa ja saada heitä aktiivisesti mukaan liiton toimintaan jo opiskeluaikana sekä antaa heille ajankohtaista tietoa alasta ja ammatista.

Työryhmän jäsenet:Jenni Kalliomäki (pj), Alisa Pasanen, Jaanika Saloranta, Katri Särkikoski

Vierianalytiikan koordinoiva työryhmä

Vierianalytiikan työryhmän tehtävänä on vahvistaa vierianalytiikan osaajien ammatti-identiteettiä, levittää tietoa vierianalytiikasta ja verkostoitua. Työryhmä seuraa alan kehitystä, uusien suositusten ja standardien tuomista kansalliselle tasolle sekä pyrkii vaikuttamaan vierianalytiikkaan liittyviin tekijöihin.

Työryhmän jäsenet: Roosa-Maaria Sjösten (pj), Anne Hynynen, Suvi Koskinen, Terhi Pokkinen

Genetiikkatyöryhmä

Genetiikkatyöryhmän tehtävänä on levittää tietoa alaan liittyen.

Työryhmän jäsenet: Jenni Tuominen (pj), Hanne Ahola, Marko Björn, Tero Hongisto, Elina Hotanen ja Teija Toivonen

Ammatillisen erityispätevyyden työryhmä

Työryhmän tehtävä on ammatillisen erityispätevyysjärjestelmän päivittäminen.

Työryhmän jäsenet: Pipsa Allén, Pirjo Natri, Tarja Tick-Sinkkilä, Marja-Leena Torkki

Ammatillisen erityispätevyysjärjestelmän arviointiryhmä

Työryhmän tehtävä on arvioida jäsenten lähettämiä hakemuksia.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki ja Pirjo Natri

Johtamisen erityispätevyysjärjestelmän arviointiryhmä (Tehy ja yhteistyöjäsenjärjestöt)

Johtamisen erityispätevyysjärjestlmä otettiin käyttöön vuonna 2015. Tehy ja yhteistyöjäsenjärjestöt ovat nimenneet hakemusten arviontityöryhmään edustajia.

Työryhmän Suomen Bioanalyytikkoliiton edustajat ovat: Jenni Kalliomäki ja Pirjo Natri

Laboratoriolääketiede ja näyttely -tapahtuman ohjelmatyöryhmä

Tapahtuman järjestävät Laboratoriolääketieteen Koulutuskeskus Koulab Oy, Suomen Bioanalyytikkolitto ry, Suomen Lääkäriliiton Kliinisen Kemian alaosasto, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys, Kliiniset Mikrobiologit ry ja Suomen sytologiassistentit ry.

Työryhmän Suomen Bioanalyytikkoliiton edustajat ovat: Pipsa Allén, Tero Hongisto, Pirjo Natri, Mika Paldanius ja Jaanika Saloranta

Seniorityöryhmä

Liiton seniorityöryhmä perustettiin 2.2.2000. Sen lisäksi toimii paikallisia senioriryhmiä. Senioriydintyöryhmä, joka toimii pääkaupunkiseudulla, suunnittelee senioreille yhteistä toimintaa: matkoja, tutustumiskäyntejä, teatterikäyntejä, kuntoutustapahtumia jne. Niiden käytännön järjestelyistä vastaa liiton järjestösihteeri ja niistä ilmoitetaan Bioanalyytikko-lehdessä. Liiton toimistoon voi lähettää idoita toimintaan liittyen ja kysellä lisää suunnitteilla olevista tapahtumista. Lue lisää Senioritoiminta-sivulta.