Työryhmät 2023

Suomen Bioanalyytikkoliiton hallitus nimeää vuosittain liiton työryhmät. Työryhmien tavoitteena on valmistella ja tuoda liiton hallitukselle päätettäväksi asioita, jotka edesauttavat liiton strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Vuoden 2023 työryhmät ilmoitetaan alkuvuodesta.