Häirintäyhdyshenkilö

Vaalitiedote

Suomen Bioanalyytikot ry:n liittokokous päätti 19.11.2023 häirintäyhdyshenkilön luottamustoimen perustamisesta.

Häirintäyhdyshenkilönä toimii henkilö, joihin toiminnassa mukana olevat voivat olla yhteydessä mahdollisten häirintätilanteiden sattuessa mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Häirintäyhdyshenkilö auttaa tunnistamaan valta-asetelmia, tukee häirintää kokenutta sekä varmistaa sensitiivisyyden ja luottamuksellisuuden häirintää kokenutta kohtaan, kun tapauksia selvitetään. Häirintäyhdyshenkilö koulutetaan tehtäväänsä siten, että hän tuntee Suomen Bioanalyytikot ry:n toimintamallin häirinnän suhteen sekä taitaa sensitiivisen kohtaamisen ja lainsäädännön. Häirintäyhdyshenkilö toimii myös jäsenistön ja Suomen Bioanalyytikot ry:n hallituksen yhteistyökumppanina yhdistyksen turvallisen tilan rakentajana. Häirintäyhdyshenkilön luottamustoimesta ei makseta palkkiota eikä palkkaa. Luottamustoimen hoitaminen tapahtuu pääasiassa etänä. Luottamustoimen hoitamiseen liittyviä mahdollisesti syntyviä kuluja korvataan erikseen sovitusti Suomen Bioanalyytikot ry:n matkustussäännön mukaan.

 

Ehdokasasettelu

Ehdokas täyttää ja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan, jolla hän asettuu ehdolle.

Ehdokasasiakirjassa on mainittava ehdokkaan nimi, jäsennumero, työpaikkatiedot ja yhteystiedot. Erillistä ehdolle asettajaa ei tarvita.

Ehdokasasiakirja tulee toimittaa vaalilautakunnalle viimeistään kahta viikkoa ennen valintakokousta.

Ehdokasasiakirjan voi palauttaa paperiversiona tai skannattuna sähköpostin liitteenä, kunhan se on oikein täytetty ja allekirjoitettu.

Vaalikelpoinen (eli oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi) on Suomen Bioanalyytikot ry:n jäsen, joka on suorittanut hänelle säädetyn liittomaksun.

Äänioikeutettu on Suomen Bioanalyytikot ry:n varsinainen jäsen, joka on suorittanut hänelle säädetyn liittomaksun.

 

Aikataulu

Ehdokasasettelua jatkettu 5.4.2024 saakka

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja, äänestysaika 8.4.-15.4.2024

Vaalin tulos vahvistetaan 18.5.2024

Ehdokasasiakirjan palauttaminen määräaikaan 5.4.2024 mennessä:

ehdokasasettelu@bioanalyytikot.fi tai Suomen Bioanalyytikot ry, Päijänteentie 12 (Gebhardinaukio 1), 00510 Helsinki