15.4.2018

Lehdistötiedote

KANSAINVÄLINEN BIOANALYYTIKKOPÄIVÄ 15.4.2018

Bioanalyytikot ympäri maailman viettävät 15.4. Kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää (International Biomedical Laboratory Science Day). Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on juhlistaa ja tuoda esiin bioanalyytikoiden (laboratoriohoitajien) roolia terveydenhuollossa. Bioanalyytikoilla on avainrooli diagnostiikassa ja potilaan hoidossa.

Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on tuoda esiin spesifisiä terveysongelmia ammattimme näkökulmasta ja tuoda esiin ammattimme roolia tutkimuksessa, diagnostiikassa ja potilaan hoidossa. Vuonna 2018 kansainvälisen bioanalyytikkopäivän suomen kielisenä sloganina on "Antibioottiresistenssi maailmanlaajuisena uhkana" ja kansainvälisenä sloganina: "Antibiotic Resistance: Biomedical Laboratory Scientists respond to the global threat".

Bioanalyytikot (rekisteröidään laboratoriohoitaja-nimikkeellä) ovat laillistettuina terveydenhuollon ammattihenkilöinä ainoita laboratoriotyön prosessiin koulutettuja ammattihenkilöitä. Bioanalyytikko osaa arvioida laboratoriotutkimustulosta huomioiden preanalyyttiset tekijät. Bioanalyytikon koulutuksessa näytteenotto ja preanalytiikka ovat osana kaikkia ammattiaineita ja käytännönharjoittelua. Potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää koko laboratoriotyön prosessin ymmärtämistä ja hallintaa. Potilasturvallisuudesta huolehtimiseen liittyy myös potilaan yksilöllinen ohjaaminen, turvalliset välineet ja tilat, hygienia, työn suunnittelu sekä henkilöstön oikea mitoitus.

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n jäsenmäärä on 4100 ja liitolla on 14 alueyhdistystä. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry yhdistää bioanalyytikon ja laboratoriohoitajan koulutuksen saaneita ja edistää aktiivisesti asiantuntijoidensa ammatin kehittämistä ja koulutusasioita.

 

Yhteystiedot:

puheenjohtaja Pipsa Allén p. 044 046 7747
järjestösihteeri Jaanika Saloranta p. 050 302 6504  

 

www.bioanalyytikkoliitto.fi
toimisto@bioanalyytikkoliitto.fi 

Hyvää Kansainvälistä bioanalyytikkopäivää!