21.12.2016

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n liittohallitus julistaa liiton Ammatinkehittämisrahaston apurahat haettavaksi 31.1.2017 klo 16.00 mennessä.

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n ammattikehittämisapuraha haettavana

Apurahojen tarkoituksena on tukea jäsenten kliinistä laboratoriotyötä ja kliinistä laboratoriotiedettä edistävää toimintaa. Apurahoja myönnetään tutkimus- ja kehittämistyöhön, ammatin kehittämiseen liittyviin erityiskursseihin ja opintoihin (ei tutkintoon johtavaan koulutukseen), kongresseihin ja opintomatkoihin osallistumiseen sekä julkaisutoimintaan (myös käännöspalkkiot). Ensisijaisesti apurahaa myönnetään henkilöille, joille ei apurahaa ole myönnetty edellisinä vuosina. Apurahaa voi saada esim. kurssimaksuihin, kirjastomaksuihin ja painokuluihin. Kansainvälisissä kongresseissa pidettävä luento tai esitettävä posteri oikeuttaa suurempaan apurahaan. Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin.

Apurahaa voi saada bioanalyytikko/ laboratoriohoitaja, joka on ollut anomuksen jättöhetkellä liiton jäsenenä vähintään yhden (1) vuoden ja edeltävän vuoden jäsenmaksu on maksettu. Mikäli hakija on ollut edellisenä vuonna opiskelijajäsen, ei jäsenmaksun maksamisvelvoitetta ole ollut.

Jäsenen, joka hakee apurahaa tutkimus- ja kehittämistyöhön, on liitettävä hakemukseensa tutkimus-, kehittämis- tai projektisuunnitelma ja työn ohjaajan suositus. Hankkeen valmistuttua apurahan saajan on kirjoitettava artikkeli aiheesta Bioanalyytikkolehteen. Opintoja varten myönnetyn apurahan saajan on esitettävä opintojen päätyttyä kirjallinen selostus opinnoistaan ja apurahan käytöstä tai kirjoitettava artikkeli opinnoistaan Bioanalyytikkolehteen. Kongressin tai opintomatkaan osallistumista varten myönnetty apuraha velvoittaa saajan kirjoittamaan artikkelin liiton lehteen.

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n hallitukselle osoitettavat apurahahakemukset on oltava perillä 31.1.2017 klo 16.00 mennessä.

Hakemus tehdään hakulomakkeelle, jonka löydät liiton kotisivuilta tai voit pyytää liiton toimistosta: puh. +358 50 302 6504 tai sähköpostilla toimisto(at)bioanalyytikkoliitto.fi

Hakemus ja tarvittavat liitteet lähetetään postitse osoitteella:
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, PL 110, 00060 Tehy.

Vaihtoehtoisesti skannatun hakemuksen liitteineen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: toimist(at)bioanalyytikkoliitto.fi, aihekenttään: Ammattikehittämisapurahahakemus.

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti kaikille apurahan hakijoille. Apurahan saaneiden nimet julkaistaan Bioanalyytikkoliiton www-sivuilla apurahan saajan luvalla. 

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n ammattikehittämisapuraha haettavana