3.4.2016

Saamiemme uutistietojen mukaan Huslabin toimitusjohtaja on vahvistanut, että näytteen ottanut Huslabin työntekijä ei ole koulutukseltaan laboratoriohoitaja, vaan muun terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry tulee seuraamaan tarkkaan virheen taustojen selvittelyä sekä tulee tarjoamaan asiantuntemustaan selvitystyöryhmälle että Valviralle yhteistyössä Tehy ry:n kanssa.

 

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry on viimeisten vuosien aikana useaan otteeseen kantanut huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta käytettäessä näytteenottotyössä muita kuin laboratoriohoitajia/bioanalyytikkoja."

  

Huslabissa virheen tehnyt työntekijä ei ollut laillistettu laboratoriohoitaja