1.4.2016

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry pitää erittäin valitettavana Huslabissa näytteenotossa tapahtunutta virhettä, jossa näytteenottajana työskennellyt käytti vahingossa jo kertaalleen käytettyjä neuloja. Liitto haluaa korostaa koulutuksen ja hyvän perehdytyksen tärkeyttä laadukkaan näytteenoton varmistamiseksi. Uusia työvälineitä ja toimintatapoja käyttöönotettaessa on tärkeää, että työntekijöiden näkemykset ja kokemukset otetaan aina mahdollisimman hyvin huomioon. 

Huslabin näytteenotossa tapahtunut valitettava virhe 31.3.2016