7.3.2024

Suomen Bioanalyytikot ry välittää pyynnöstä Virpi Savikon kyselyn:

"Opinnäytetyöni tavoitteena on lisätä tietoisuutta kliinisen asiantuntijan urapoluista ja uramahdollisuuksista. Tarkoituksena on kerätä konkreettisia kuvauksia kliinisen asiantuntijan koulutuksen suorittaneiden alumnien urista. Uratarinoiden kokoaminen lisää myös yleisesti tietoisuutta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tarjoamista uramahdollisuuksista ja lisää YAMK- tutkinnon tunnettavuutta. "

Vastaa kyselyyn viimeistään 30.3.2024

Uratarinat: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

 



 

Kliiniset asiantuntijat (bioanalyytikko YAMK) vastatkaa kyselyyn!