29.8.2022

Bioanalyytikko/laboratoriohoitaja, haluaisitko osallistua tutkimukseen, jonka kohteena on bioanalyytikon tulevaisuuden kompetenssit? Haastattelut toteutetaan ryhmähaastatteluna Teamsin välityksellä syksyn aikana. Haastattelu kestää noin tunnin. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tulokset raportoidaan siten, että osallistujia ei voi tunnistaa. Tutkimus tehdään opinnäytetyönä osana kansainvälistä tutkimusta.

Haastateltavaksi voi ilmoittautua sähköpostitse (enna.kaitanen@tuni.fi) 5.9.2022 asti.  

 

Annamme mielellämme lisätietoja,

 

Enna Kaitanen, bioanalyytikko-opiskelija, Tampereen ammattikorkeakoulu, enna.kaitanen@tuni.fi

 

Karita Toivonen, bioanalyytikko-opiskelija, Tampereen ammattikorkeakoulu, karita.toivonen@tuni.fi

 

Eeva Liikanen, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, eeva.liikanen@.tuni.fi

 

Mari Kangasniemi, professori, Turun yliopisto, mari.kangasniemi@utu.fi 

Bioanalyytikon tulevaisuuden kompetenssit - osallistu tutkimukseen