29.11.2018

Tehyn suositukset ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta 

Bioanalyytikkoliitto on ollut mukana laatimassa Tehyn suosituksia ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta.

Lue suositukset Tehyn sivuilta! 

Tehyn suositukset ammatillisesta lisä- ja täydennyskoulutuksesta