Kansainväliset koulutukset ja kongressit

IFBLS-kongressi

35. World Congress of Biomedical Laboratory Science järjestetään Koreassa, Suwonissa 5.-9.10.2022

Lue ammatinkehittämispurahaa liitolta vuoden 2021 kongressiin saaneen Mari Lehdon blogikirjoitus!