15.2.2018

LABORATORIOLÄÄKETIETEEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ SR:N JA SUOMEN KLIINISEN KEMIAN ERIKOISLÄÄKÄRIYHDISTYS RY:N APURAHAT

julistetaan laboratoriolääketieteen alalla toimivien lääkäreiden, kemistien, bioanalyytikkojen (laboratoriohoitajien) ja alalle erikoistuvien opiskelijoiden haettaviksi. Apurahat myönnetään alan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön, jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kansainvälisen toiminnan edistämiseen  (esim. matka-apurahoiksi). Niiden  yhteismäärä  on enintään 70.000 euroa.

Hakuaika päättyy 30.6.2018. Hakuohjeet ja –lomake ovat osoitteessa www.labes.fi 

LABORATORIOLÄÄKETIETEEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ SR:N JA SUOMEN KLIINISEN KEMIAN ERIKOISLÄÄKÄRIYHDISTYS RY:N APURAHAT