14.4.2023

Kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää vietetään 15.4.

 

Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on tuoda esiin spesifisiä terveysongelmia ammattimme näkökulmasta ja tuoda esiin ammattimme roolia tutkimuksessa, diagnostiikassa ja potilaan hoidossa.

Vuosien 2023-2024 Bioanalyytikkopäivän aiheena on:

Guardians of Quality and Patient Safety: Biomedical Laboratory Scientists 

Bioanalyytikot – Laadun ja potilasturvallisuuden varmistajat

 

Laadun ja potilasturvallisuuden varmistajat- teema kuvaa hyvin bioanalyytikoiden avainroolia terveydenhuollossa. Potilaan hoitoketjun tärkeänä osana ovat luotettavat diagnostiset palvelut. Noin 70 prosenttia hoitopäätöksistä perustuu laboratoriotutkimuksiin. Potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää koko laboratoriotyön prosessin ymmärtämistä ja hallintaa. Bioanalyytikot laillistettuina terveydenhuollon ammattihenkilöinä ovat ainoita kliinisen laboratoriotyön- ja laboratoriotieteen prosessiin koulutettuja ammattihenkilöitä. Potilasturvallisuudesta huolehtimiseen liittyy myös henkilöstön oikea mitoitus.  Pula bioanalyytikoista on kasvanut voimakkaasti ja vahvaa osaamista tarvitaan tulevinakin vuosina. 

 

Kansainvälisen Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta bioanalyytikon/laboratoriohoitajan roolista terveydenhuollossa. Paras henkilö ammattimme edistäjänä ja viestin viejänä olet sinä Bioanalyytikko/Laboratoriohoitaja -Laadun ja potilasturvallisuuden varmistaja! 

  

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry toivottaa kaikille kollegoille hyvää Kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää! 

Lue lisää

Lisätietoa IFBLS:n sivuilla 

Kansainvälinen Bioanalyytikkopäivä 15.4.