Ehdota vuoden Bioanalyytikkoa

Ehdota vuoden 2020 Bioanalyytikkoa!

Ehdotuksia voi tehdä niin yksittäinen jäsen, työyhteisö, taustayhteisö kuin alueyhdistyskin.

Vapaamuotoisesta ehdotuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot

  • ehdokkaan henkilö- ja osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoite

  • työpaikka ja asema

  • perustelut valinnalle

  • ehdotuksen tekijä, osoite ja työpaikka.

Valinnan edellytykset

  • valittu henkilö on Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n jäsen

  • valittu henkilö on kunnostautunut erityisesti työssään/ ammatissaan tai kliinisen laboratoriotyön/ kliinisen laboratoriotieteen kehittämisessä tai on merkittävällä tavalla edesauttanut laboratoriohoitajan/ bioanalyytikon ammatin tunnetuksi tekemistä tai toiminut ansiokkaasti ammattikuntansa edustajana.

Ehdotukset tulee olla perillä 19.8.2020 klo 16.00 mennessä. Lähetä ehdotuksesi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen toimisto(at)bioanalyytikkoliitto.fi tai postitse osoitteeseen Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, PL 110, 00060 Tehy.

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n liittohallitus päättää Vuoden Bioanalyytikon valinnasta kokouksessaan. Valinta julkaistaan Laboratoriolääketiede ja näyttely 2020 -tapahtumassa, jonne Vuoden 2020 Bioanalyytikko saa kutsun (matkakulut ja yöpyminen korvataan).

 

Ehdota vuoden Bioanalyytikkoa 2020 - lomake

Tuntematon tiedostomuotoEhdota vuoden Bioanalyytikkoa 2020_lomake.docx (34 kB)
Voit täyttää tämän lomakkeen tai kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen vaadittuineen tietoineen.