Hae erityispätevyyttä

Erityispätevyyden hakeminen

Erityispätevyyden haku on jatkuva.

Ota yhteyttä  toimisto(at)bioanalyytikkoliitto.fi tai +358 50 302 6504 mikäli harkitset erityispätevyyden hakemista! Ohjeistus on uusiutunut. Tutustu julkaisuun "Erityispätevyydet tehyläisissä ammateissa".

 

Erityispätevyyden päivittäminen

Erityspätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on päivitettävä. Arvioinnissa

hyödynnetään hakijan alkuperäisessä hakemuksessa esittämää suunnitelmaa erityispätevyyden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Erityspätevyyden päivittäminen edellyttää näytöt kaikilta kolmelta alueelta: koulutus, työkokemus ja muu toiminta. Päivittämishakemus tulee jättää 6 kk sisällä voimassaolon umpeutumisesta. Erityispätevyyden päivittämisen käsittelymaksu vuonna 2015 oli 50,0 €.

Ota yhteyttä  toimisto(at)bioanalyytikkoliitto.fi tai +358 50 302 6504 mikäli myönnetty erityispätevyytesi vaatii päivittämistä! Tutustu julkaisuun "Erityispätevyydet tehyläisissä ammateissa".

 

Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen johtamisen erityispätevyys

Johtamisen erityispätevyyden haku on kaksivaiheinen.

Ensimmäinen vaihe

Täytä hakulomake ja lähetä se 15.10.2020–31.12.2021 välisenä aikana Osoitteessa https://www.tehy.fi/fi/johtamisen-erityispatevyys. Hakemukset käsitellään sen jälkeen.

Tutustu ennen hakemuksen laatimista julkaisuun Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä. Siinä määritellään mm. arviointikriteerit johtamisen erityispätevyyden myöntämiselle. Hakijan tulee olla oman ammatillisen liiton jäsen. Valmistele hakua yhdessä esimiehesi kanssa, jotta hänkin on tietoinen hakuprosessistasi.

Toinen vaihe

Käsittelymaksu, tarkemmat ohjeet ennen arviointityötä

Erillinen portfoliolomake lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät johtamisen erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Kuvaa ja arvioi portfoliolomakkeessa omaa johtamisosaamistasi ohjeistuksen mukaisesti, määräaikaan mennessä. On suositeltavaa aloittaa johtamisosaamisen kuvaaminen kuitenkin jo hyvissä ajoin ennen toisen vaiheen käynnistymistä julkaisun sivujen 12-13 ohjeiden mukaisesti. Johtamisosaaminen arvioidaan, kun käsittelymaksu on suoritettu.

Käsittelymaksun suuruus: 
Oman ammatillisen liiton jäsen: 200 euroa
Oman ammatillisen liiton ja Tehyn jäsen: 120 euroa

Portfoliolomake liitteineen arvioidaan Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen (oma ammatillinen liitto) yhteisessä arviointineuvoston kokouksessa. Arviointineuvosto on Tehyn ja yhteistyöjäsenjärjestöjen nimeämä johtamisen asiantuntijaryhmä. Hakemuksen arviointityö kestää keskimäärin 1–2 kuukautta. Jos hakemus ei täytä kaikkia kriteerejä, hakija saa kirjallisen palautteen kehittämisehdotuksineen.

Tieto ja todistus johtamisen erityispätevyyden myöntämisestä lähetetään hakijalle henkilökohtaisesti. Hänen suostumuksellaan tieto lähetetään myös esimiehelle. Johtamisen erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää.

Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöt/ammatilliset liitot:

  • Suomen Bioanalyytikkoliitto
  • Suomen Ensihoitoalan Liitto
  • Suomen Kätilöliitto
  • Suomen Lastenhoitoalan Liitto
  • Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto
  • Suomen Röntgenhoitajaliitto
  • Suomen sairaanhoitajaliitto
  • Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto