Työryhmät 2021

Suomen Bioanalyytikkoliiton hallitus nimeää vuosittain liiton työryhmät. Työryhmien tavoitteena on valmistella ja tuoda liiton hallitukselle päätettäväksi asioita, jotka edesauttavat liiton strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Vuoden 2021 työryhmät ilmoitetaan alkuvuodesta.

 

 

Ammatillisen erityispätevyyden työryhmä

Työryhmän tehtävä on ammatillisen erityispätevyysjärjestelmän päivittäminen.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), työryhmää täydennetään

Ammatillisen erityispätevyysjärjestelmän arviointiryhmä

Työryhmän tehtävä on arvioida jäsenten lähettämiä hakemuksia.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), työryhmää täydennetään tarpeen mukaan

Alueyhdistystyöryhmä

Alueyhdistystyöryhmä suunnittelee alueyhdistyspäivien ohjelman ja hoitaa päivien käytännön järjestelyt.

Työryhmän jäsenet: Jenni Hänninen (pj), Kaija Sopenlehto, Satu Taskinen, Päivi Vehanen

Bioanalyytikko laillistetuksi ammattinimikkeeksi

Työryhmän jäsenet: Satu Taskinen (pj),Tero Hongisto, Viivi Kantola, Katja Nummilinna, Tuula Salmivaara

Bioanalyytikko-lehden toimitus

Työryhmä vastaa Bioanalyytikko-lehden toimittamisesta.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), Jenni Niiranen (päätoimittaja), Kirsi Kiipeli,  Kaija Sopenlehto, Mika Paldanius, Niina Wahlroos

Genetiikkatyöryhmä

Genetiikkatyöryhmän tehtävänä on levittää tietoa alaan liittyen.

Työryhmän jäsenet: Tuula Salmivaara (pj), työryhmää päivitetään tarvittaessa 

Johtamisen erityispätevyysjärjestelmän arviointiryhmä (Tehy ja yhteistyöjäsenjärjestöt)

Johtamisen erityispätevyysjärjestlmä otettiin käyttöön vuonna 2015. Tehy ja yhteistyöjäsenjärjestöt ovat nimenneet hakemusten arviontityöryhmään edustajia.

Työryhmän Suomen Bioanalyytikkoliiton edustajat ovat: Jenni Kalliomäki (pj), Taru Turunen

Jäsenhankinnan kampanjan suunnittelutyöryhmä

Työryhmän tarkoitus on suunnitella kuluvan vuoden keväälle jäsenhankintakampanja.

Työryhmän jäsenet: Satu Taskinen (pj), Tero Hongisto, Viivi Kantola

Kliinisen laboratoriotieteen koulutusohjelmatyöryhmä

Työryhmän tarkoituksena on edistää kliinisen laboratoriotieteen korkeakoulutuksen aloittamista

Työryhmän jäsenet: Tuula Salmivaara (pj), Tero Hongisto, Marja-Kaarina Koskinen, Sina Nordman, Seija Tuokko

Lue työryhmän kannanotto

Kliinisen neurofysiologian verkosto

KNF- työryhmän tarkoituksena on toimia kliinisen neurofysiologian alalla toimivien bioanalyytikkojen yhdistävänä "linkkinä" ja kerätä alan uusinta tietoa. Työryhmän jäsenet toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa edistääkseen bioanalyytikkojen neurofysiologian syventäviä opintoja. Työryhmä seuraa bioanalyytikkojen työllistymistä neurofysiologian laboratorioihin.

Kliinisen neurofysiologian koordinoiva työryhmä toimii Bioanalyytikkoliiton linkkinä alan kansainväliseen järjestöön OSETiin ja pyrkii tuomaan kansalliselle tasolle OSETin tekemiä standardeja ja suosituksia.

Työryhmän jäsenet: Tuula Salmivaara (pj), Marko Björn, Anne Hjort, Jaana Jurva, Sanna Leivo, eeva-Liisa Kärpijoki, Leena Lauos, Ullamari Vienonen, Elina Linnavuori, Nita Kallio, Timo Jokela, Kristiina Väisänen, Taina Hukkanen, Laura Sinisalo

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän tarkoituksena on seurata ja arvioida kliinisen laboratoriotyön edellyttämien osaamistarpeiden kehitystä, jäsenten koulutustarpeita ja alan koulutusta ja sen kehittymistä. Koulutustyöryhmä verkostoituu AMK:n opettajien kanssa ja tekee liittohallitukselle koulutusta ja jäsenten koulutustarpeita koskevia selvityksiä, aloitteita ja esityksiä ja valmistelee koulutusta koskevia kannanottoja ja lausuntoja. Koulutustyöryhmä kokoaa Koulutuksen ja työelämän yhteistyöpäivän ohjelman.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), Katja Nummilinna, Tuula Salmivaara, Kaija Sopenlehto, Satu Taskinen, Päivi Vehanen

Kotisivutyöryhmä

Työryhmän tarkoituksena on liiton kotisivujen uudistus (kilpailuttaminen, suunnittelu, ulkoasu, rakenne)

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), Hannele Blomster, Jenni Hänninen, Viivi Kantola, Kirsi Kiipeli, Kaija Sopenlehto, Satu Taskinen

Laboratoriohoitajien ja bioanalyytikoiden tehtäväsiirrot ja laajennetut tehtäväkuvat

Työryhmän jäsenet: Satu Taskinen (pj), Jenni Hänninen, Jenni Kalliomäki, Viivi Kantola, Rauni Tarvainen

Laboratoriolääketiede ja näyttely -tapahtuman ohjelmatyöryhmä

Tapahtuman järjestävät Laboratoriolääketieteen Koulutuskeskus Koulab Oy, Suomen Bioanalyytikkolitto ry, Suomen Lääkäriliiton Kliinisen Kemian alaosasto, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys, Kliiniset Mikrobiologit ry ja Suomen sytologiassistentit ry.

Työryhmän Suomen Bioanalyytikkoliiton edustajat ovat: Tero Hongisto, Jenni Kalliomäki, Tuula Salmivaara, Kaija Sopenlehto

Liiton rakenne ja toimintamalli

Työryhmän jäsenet:Jenni Kalliomäki (pj), Jenni Hänninen, Tuula Salmivaara, Kaija Sopenlehto, Satu Taskinen

Preanalytiikka ja näytteenotto -työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on tuoda esille preanalytiikassa ja näytteenotossa vaadittavaa osaamista.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), Viivi Kantola, Kirsi Kiipeli, Katja Nummilinna, lisäksi alueyhdistyksistä yhteyshenkilöt

Opiskelijatyöryhmä

Opiskelijatyöryhmän tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietoa liitosta, mahdollistaa ja saada heitä aktiivisesti mukaan liiton toimintaan jo opiskeluaikana sekä antaa heille ajankohtaista tietoa alasta ja ammatista. Opiskelijatyöryhmä vastaa #BOOP-tapahtuman järjestämisestä.

Työryhmän jäsenet: Hannele Blomster (pj), Jenni Kalliomäki, Kirsi Kiipeli, Katja Nummilinna, Satu Taskinen, Päivi Vehanen
Työryhmän opiskelijajäsenet: täydennetään

Vierianalytiikan koordinoiva työryhmä

Vierianalytiikan työryhmän tehtävänä on vahvistaa vierianalytiikan osaajien ammatti-identiteettiä, levittää tietoa vierianalytiikasta ja verkostoitua. Työryhmä seuraa alan kehitystä, uusien suositusten ja standardien tuomista kansalliselle tasolle sekä pyrkii vaikuttamaan vierianalytiikkaan liittyviin tekijöihin.

Työryhmän jäsenet: Taru Turunen (pj), Katja Nummilinna

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä vastaa liiton viestinnästä ja sen kehittämisestä.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), Hannele Blomster, Kirsi Kiipeli, Kaija Sopenlehto, Satu Taskinen

Yrittäjien verkosto

Työryhmän tarkoitus on luoda verkostoa yrittäjinä toimivien bioanalyytikoiden ja laboratoriohoitajien välillä

Työryhmän jäsenet: Tero Hongisto (pj), Tuula Salmivaara

***

Seniorityöryhmä

Liiton seniorityöryhmä perustettiin 2.2.2000. Sen lisäksi toimii paikallisia senioriryhmiä. Senioriydintyöryhmä, joka toimii pääkaupunkiseudulla, suunnittelee senioreille yhteistä toimintaa: matkoja, tutustumiskäyntejä, teatterikäyntejä, kuntoutustapahtumia jne. Niiden käytännön järjestelyistä vastaa liiton järjestösihteeri ja niistä ilmoitetaan Bioanalyytikko-lehdessä. Liiton toimistoon voi lähettää idoita toimintaan liittyen ja kysellä lisää suunnitteilla olevista tapahtumista. Lue lisää Senioritoiminta-sivulta.