Työryhmät 2020

Suomen Bioanalyytikkoliiton hallitus nimeää vuosittain liiton työryhmät. Työryhmien tavoitteena on valmistella ja tuoda liiton hallitukselle päätettäväksi asioita, jotka edesauttavat liiton strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 

 

 Alueyhdistystyöryhmä

Alueyhdistystyöryhmä suunnittelee alueyhdistyspäivien ohjelman ja hoitaa päivien käytännön järjestelyt.

Työryhmän jäsenet: Jaana Seppälä (pj), Hannele Blomster, Tero Hongisto, Susanna Seppänen (ent. Karinkanta), Kaija Sopenlehto, Taru Turunen

Bioanalyytikko-lehden toimitus

Työryhmä vastaa Bioanalyytikko-lehden toimittamisesta.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), Jenni Tikka (päätoimittaja), Kaija Sopenlehto, Mika Paldanius, Päivi Vehanen

Kliinisen laboratoriotieteen koulutusohjelmatyöryhmä

Työryhmän tarkoituksena on edistää kliinisen laboratoriotieteen korkeakoulutuksen aloittamista

Työryhmän jäsenet: Tuula Salmivaara (pj), Tero Hongisto, Marja-Kaarina Koskinen, Seija Tuokko, Sina Nordman

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän tarkoituksena on seurata ja arvioida kliinisen laboratoriotyön edellyttämien osaamistarpeiden kehitystä, jäsenten koulutustarpeita ja alan koulutusta ja sen kehittymistä. Koulutustyöryhmä verkostoituu AMK:n opettajien kanssa ja tekee liittohallitukselle koulutusta ja jäsenten koulutustarpeita koskevia selvityksiä, aloitteita ja esityksiä ja valmistelee koulutusta koskevia kannanottoja ja lausuntoja. Koulutustyöryhmä kokoaa Koulutuksen ja työelämän yhteistyöpäivän ohjelman.

Työryhmän jäsenet: Henna Keränen (pj), Jenni Kalliomäki, Nina Leontjev, Kaija Sopenlehto, Taru Turunen, Päivi Vehanen

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmä vastaa liiton viestinnästä ja sen kehittämisestä.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki (pj), Hannele Blomster, Henna Keränen, Jaana Seppälä, Jaanika Saloranta (7.4.2020 saakka), Kaija Sopenlehto, Taru Turunen

Kliinisen neurofysiologian verkosto

KNF- työryhmän tarkoituksena on toimia kliinisen neurofysiologian alalla toimivien bioanalyytikkojen yhdistävänä "linkkinä" ja kerätä alan uusinta tietoa. Työryhmän jäsenet toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa edistääkseen bioanalyytikkojen neurofysiologian syventäviä opintoja. Työryhmä seuraa bioanalyytikkojen työllistymistä neurofysiologian laboratorioihin.

Kliinisen neurofysiologian koordinoiva työryhmä toimii Bioanalyytikkoliiton linkkinä alan kansainväliseen järjestöön OSETiin ja pyrkii tuomaan kansalliselle tasolle OSETin tekemiä standardeja ja suosituksia.

Työryhmän jäsenet: Tuula Salmivaara (pj), Marko Björn, Anne Hjort, Jaana Jurva, Sanna Leivo

Preanalytiikka ja näytteenotto -työryhmä

Työryhmän tarkoituksena on viedä eteenpäin Hyvät näytteenottokäytänteen suositusta sekä uusia eettiset ohjeet laboratoriohoitajille. Työryhmän muita tehtäviä tarkennetaan hallituksen ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Työryhmän jäsenet: Susanna Seppänen (ent. Karinkanta) (pj), Nina Leontjev, Teija Niemelä, Jaanika Saloranta (7.4.2020 saakka)

Opiskelijatyöryhmä

Opiskelijatyöryhmän tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietoa liitosta, mahdollistaa ja saada heitä aktiivisesti mukaan liiton toimintaan jo opiskeluaikana sekä antaa heille ajankohtaista tietoa alasta ja ammatista.

Työryhmän jäsenet: Hannele Blomster (pj), Elina Hotanen, Jenni Kalliomäki, Nina Leontjev, Jaanika Saloranta (7.4.2020 saakka), Kaija Sopenlehto, Taru Turunen
Työryhmän opiskelijajäsenet: Joonas Karagöz (Metropolia), Juuni Pudas (TAMK), Laura Mäkilä (Turun amk)

Vierianalytiikan koordinoiva työryhmä

Vierianalytiikan työryhmän tehtävänä on vahvistaa vierianalytiikan osaajien ammatti-identiteettiä, levittää tietoa vierianalytiikasta ja verkostoitua. Työryhmä seuraa alan kehitystä, uusien suositusten ja standardien tuomista kansalliselle tasolle sekä pyrkii vaikuttamaan vierianalytiikkaan liittyviin tekijöihin.

Työryhmän jäsenet: Taru Turunen (pj), Henna Korhonen, Nina Leontjev, Teija Niemelä, Suvi Koskinen

Genetiikkatyöryhmä

Genetiikkatyöryhmän tehtävänä on levittää tietoa alaan liittyen.

Työryhmän jäsenet: Elina Hotanen (pj), Marko Björn, Tero Hongisto, Tuula Salmivaara, Jenni Tuominen 

Ammatillisen erityispätevyyden työryhmä

Työryhmän tehtävä on ammatillisen erityispätevyysjärjestelmän päivittäminen.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki, Tuula Salmivaara, Marja-Leena Torkki

Ammatillisen erityispätevyysjärjestelmän arviointiryhmä

Työryhmän tehtävä on arvioida jäsenten lähettämiä hakemuksia.

Työryhmän jäsenet: Jenni Kalliomäki, Marja Kuparinen, Tuula Salmivaara

Johtamisen erityispätevyysjärjestelmän arviointiryhmä (Tehy ja yhteistyöjäsenjärjestöt)

Johtamisen erityispätevyysjärjestlmä otettiin käyttöön vuonna 2015. Tehy ja yhteistyöjäsenjärjestöt ovat nimenneet hakemusten arviontityöryhmään edustajia.

Työryhmän Suomen Bioanalyytikkoliiton edustajat ovat: Jenni Kalliomäki, Henna Keränen

Laboratoriolääketiede ja näyttely -tapahtuman ohjelmatyöryhmä

Tapahtuman järjestävät Laboratoriolääketieteen Koulutuskeskus Koulab Oy, Suomen Bioanalyytikkolitto ry, Suomen Lääkäriliiton Kliinisen Kemian alaosasto, Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys, Kliiniset Mikrobiologit ry ja Suomen sytologiassistentit ry.

Työryhmän Suomen Bioanalyytikkoliiton edustajat ovat: Pipsa Allén, Tero Hongisto, Jenni Kalliomäki, Tuula Salmivaara, Kaija Sopenlehto

Valtakunnallinen Bioanalyytikko-opintopäivä 2020-työryhmä

Työryhmän jäsenet: Jaanika Saloranta (pj 7.4.2020 saakka), Jenni Kalliomäki (pj 24.4.2020 alkaen), Elina Hotanen, Taru Turunen, Päivi Vehanen

Jäsenhankinnan kampanjan suunnittelutyöryhmä

Työryhmän tarkoitus on suunnitella kuluvan vuoden keväälle jäsenhankintakampanja.

Työryhmän jäsenet: Tero Hongisto (pj), Hannele Blomster, Teija Niemelä, Tuula Salmivaara, Kaija Sopenlehto, Taru Turunen

Seniorityöryhmä

Liiton seniorityöryhmä perustettiin 2.2.2000. Sen lisäksi toimii paikallisia senioriryhmiä. Senioriydintyöryhmä, joka toimii pääkaupunkiseudulla, suunnittelee senioreille yhteistä toimintaa: matkoja, tutustumiskäyntejä, teatterikäyntejä, kuntoutustapahtumia jne. Niiden käytännön järjestelyistä vastaa liiton järjestösihteeri ja niistä ilmoitetaan Bioanalyytikko-lehdessä. Liiton toimistoon voi lähettää idoita toimintaan liittyen ja kysellä lisää suunnitteilla olevista tapahtumista. Lue lisää Senioritoiminta-sivulta.