Aika: 9.-13.9.2019
Paikka: Porto, Portugali 

OSET-kongressi 2019