15.4.2019

Lehdistötiedote

 

 

KANSAINVÄLINEN BIOANALYYTIKKOPÄIVÄ 15.4.2019

 

 

Bioanalyytikot ympäri maailman viettävät 15.4. Kansainvälistä Bioanalyytikkopäivää (International Biomedical Laboratory Science Day). Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on juhlistaa ja tuoda esiin bioanalyytikoiden (laboratoriohoitajien) roolia terveydenhuollossa. Bioanalyytikoilla on avainrooli diagnostiikassa ja potilaan hoidossa. Hyvän ja laadukkaan hoidon ketju lähtee liikkeelle oikein otetuista näytteistä.

 

Bioanalyytikkopäivän tarkoituksena on tuoda esiin spesifisiä terveysongelmia ammattimme näkökulmasta ja tuoda esiin ammattimme roolia tutkimuksessa, diagnostiikassa ja potilaan hoidossa. Vuonna 2019 kansainvälisen bioanalyytikkopäivän suomen kielisenä sloganina on "Bioanalyytikon rooli sairauksien havaitsemisessa, seulonnassa ja hoidossa" ja kansainvälisenä sloganina: "Non Communicable Diseases: The Role of Biomedical Laboratory Scientists in Detection, Screening and Treatment". 

 

Bioanalyytikot (rekisteröidään laboratoriohoitaja-nimikkeellä) ovat laillistettuina terveydenhuollon ammattihenkilöinä ainoita laboratoriotyön prosessiin koulutettuja ammattihenkilöitä. Bioanalyytikko osaa arvioida laboratoriotutkimustulosta huomioiden preanalyyttiset tekijät. Bioanalyytikon koulutuksessa näytteenotto ja preanalytiikka ovat osana kaikkia ammattiaineita ja käytännönharjoittelua. Potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää koko laboratoriotyön prosessin ymmärtämistä ja hallintaa. Potilasturvallisuudesta huolehtimiseen liittyy myös potilaan yksilöllinen ohjaaminen, turvalliset välineet ja tilat, hygienia, työn suunnittelu sekä henkilöstön oikea mitoitus.

 

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n jäsenmäärä on noin 3850 ja liitolla on 14 alueyhdistystä. Suomen Bioanalyytikkoliitto ry yhdistää bioanalyytikon ja laboratoriohoitajan koulutuksen saaneita ja edistää aktiivisesti asiantuntijoidensa ammatin kehittämistä ja koulutusasioita. 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot: puheenjohtaja Jenni Kalliomäki p. 044 237 0028

 järjestösihteeri Jaanika Saloranta p. 050 302 6504  

 

 

www.bioanalyytikkoliitto.fi

toimisto@bioanalyytikkoliitto.fi

 

 

 

 

 

  

Hyvää Kansainvälistä bioanalyytikkopäivää!