18.11.2018

SUOMEN BIOANALYYTIKKOLIITTO SAI UUDEN HALLITUKSEN VUOSILLE 2019-2020!

Suomen Bioanalyytikkoliiton liittokokous pidettiin Helsingissä 18.11.2018. Kokoukseen oli saapunut edustajia eri alueyhdistyksistä yhteensä 32, joilla oli käytettävissä yhteensä 47 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuula Salmivaara.

Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat sekä teki henkilövalinnat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajaksi valittiin Jenni Kalliomäki ja varapuheenjohtajaksi valittiin Tuula Salmivaara.

Hallitukseen valittiin Blomster Hannele, Hongisto Tero, Hotanen Elina, Niemelä Teija, Saloranta Jaanika, Vehanen Päivi ja Leontjev Nina. Varajäseniksi valittiin Seppälä Jaana, Korhonen Henna, Karinkanta Susanna ja Turunen Taru.

Kokous vahvisti ensi vuoden jäsenmaksuiksi samat kuin tänä vuonna: varsinainen jäsen 37€ ja eläkeläisjäsen 15€. Opiskelijajäsenet ovat edelleen vapautettuja jäsenmaksusta.

Kokous hyväksyi kokouksessa esitetyn kannanoton näytteenoton osaamisen laadusta. Kannanotto julkaistaan liiton kotisivuilla.

Uuden hallituksen esittely tulee Bioanalyytikko 1/2019 -lehteen. 

SUOMEN BIOANALYYTIKKOLIITTO SAI UUDEN HALLITUKSEN VUOSILLE 2019-2020!