15.11.2016

Tehyn sivuilla julkaistu ja lainattu komentti puheenjohtajaltamme:"Allén on huolestunut puutteellisesta osaamisesta palkattaessa näytteenottoon muita kuin laillistettuja laboratoriohoitajia.

Työllisyystilanne on valmiilla bioanalyytikolla hyvä ja joillakin alueilla on siksi vaikeuksia rekrytoinnissa. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa potilasturvallisuuden vaarantumiseen.

- Pelkään potilasturvallisuuden puolesta. Meillä ei ole turhaan laillistettuja ammattinimikkeitä, sillä esimerkiksi näytteenottoon ja muuhun laboratoriotyöhön vaaditaan vankkaa ammattitaitoa ja koko laboratorioprosessin hallintaa. Bioanalyytikoiden osaamista voitaisiin myös hyödyntää laajemmin asiantuntijuuden kautta esimerkiksi sote-uudistuksessa."

  

Bioanalyytikkoliiton Pipsa Allén on huolissaan epäpätevistä näytteenottajista